Home Polityka Prywatnosci Regulamin Strony Bolg

1. Terminy

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, dostępnej pod adresem https://www.rankingportalirandkowych.xyz/, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszymi Warunkami użytkowania strony internetowej i zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za umowę z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa lokalnego. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej strony. Materiały zawarte na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim i prawem o znakach towarowych. Niniejsze Warunki Korzystania z Usług zostały stworzone z pomocą Generatora Warunków Korzystania z Usług i Szablonu Polityki Prywatności.

2. Licencja na korzystanie

Udziela się pozwolenia na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów z portalu rankingportalirandkowych.xyz's Website wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, krótkotrwałego oglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na mocy tej licencji nie możesz: modyfikować lub kopiować materiały; używać materiałów w celach komercyjnych lub do celów publicznych; próby inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego na stronie internetowej rankingportalirandkowych.xyz; usunięcia wszelkich informacji o prawach autorskich lub innych zastrzeżonych zapisach z materiałów; lub przenoszenie materiałów na inną osobę lub "lustrzane odbicie" materiałów na jakimkolwiek innym serwerze. Pozwoli to zamknąć rankingportalirandkowych.xyz w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po zakończeniu, Twoje prawo do przeglądania również zostanie zakończone i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały znajdujące się w Twoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy są one w formie drukowanej czy elektronicznej.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie materiały na stronie internetowej rankingportalirandkowych.xyz są dostarczane "tak jak jest". rankingportalirandkowych.xyz nie udziela żadnych gwarancji, może być wyrażona lub dorozumiana, w związku z czym neguje wszelkie inne gwarancje. Ponadto, rankingportalirandkowych.xyz nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności wykorzystania materiałów znajdujących się na jego stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek stron powiązanych z tą stroną internetową.

4. Ograniczenia

rankingportalirandkowych.xyz lub jego dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstaną w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej rankingportalirandkowych.xyz, nawet jeśli rankingportalirandkowych.xyz lub autoryzowany przedstawiciel tej strony został powiadomiony, ustnie lub pisemnie, o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia domniemanych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody przypadkowe, ograniczenia te mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Zmiany i Errata

Materiały pojawiające się na stronie internetowej rankingportalirandkowych.xyz mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. rankingportalirandkowych.xyz nie obiecuje, że którykolwiek z materiałów zawartych na tej stronie internetowej jest dokładny, kompletny lub aktualny. rankingportalirandkowych.xyz może zmienić materiały zawarte na stronie internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. rankingportalirandkowych.xyz nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Rankingportalirandkowych.xyz nie sprawdził wszystkich stron, do których prowadzą odnośniki, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnej z tych stron. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez rankingportalirandkowych.xyz tej strony. Korzystanie z każdej z połączonych stron internetowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Warunki korzystania z witryny Zmiany warunków korzystania z witryny

rankingportalirandkowych.xyz może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej strony internetowej w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na związanie się aktualną wersją niniejszych Warunków użytkowania.

8. Prywatność użytkownika

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.

9. Prawo właściwe

Wszelkie roszczenia związane z serwisem rankingportalirandkowych.xyz podlegają prawu polskiemu bez względu na przepisy kolizyjne.